W związku z wejściem w życie nowych obowiązków nałożonych przez Rewizję Dyrektywy EU 98/83/WE na samorządy, organizowana będzie konferencja „Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia„, której celem jest przygotowanie podmiotów odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę do nowych wymogów.

W ramach spotkania odbędą się cztery sesje, podczas których wygłoszonych zostanie 16 tematów poświęconych:

  • sposobom zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi w warunkach kryzysowych,
  • zasadom współdziałania władz samorządowych z przedsiębiorstwami w sytuacji zagrożenia dla systemu zaopatrzenia w wodę,
  • metodom zarządzania infrastrukturą krytyczną,
  • nowoczesnym technologiom pozwalającym na minimalizowanie potencjalnych zagrożeń (metody wykrywania zagrożeń, technologie uzdatniania, skuteczne metody komunikowania się),
  • bezpiecznym technologiom i urządzeniom do poboru, transportu i uzdatniania wody do picia.

Część teoretyczna zwieńczona zostanie warsztatami, debatą o nowych obowiązkach gmin i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w aspekcie zmian przepisów dotyczących jakości wody zajęciach oraz zajęciami, na których uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć plany bezpieczeństwa wody.


Gospodarzem konferencji, organizowanej przez Wydawnictwo Seidel-Przyweckich są Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Uwaga
Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 14 czerwca 2019 r.
Jeśli chcesz zasięgnąć więcej informacji, odwiedź stronę organizatora – kliknij tutaj.
Patronem medialnym wydarzenia jest blog wodkany.pl.