Ceny wody w Polsce są mocno zróżnicowane – sięgają nawet kilkuset procent, a ich różnorodność dotyczy zarówno miast jak i województw. Najmniejsze różnice są w dużych miastach, w porównaniu do małych gmin.

Jakie są przyczyny wysokich cen wody w Polsce? Między innymi rozproszona zabudowa, która wymaga kanalizacji bezodpływowej (szamba), co często dotyczy małych miejscowości. Oprócz tego, powodem są także przeszacowane inwestycje wodno-kanalizacyjne, których utrzymanie i modernizacja  są zbyt kosztowne dla gmin. Wysokie koszty pozyskiwania energii, a także spadek sprzedaży wody i ścieków odbiorcom przemysłowym, są także czynnikami determinującymi ceny wody.

Przygotowaliśmy krótkie porównanie cen w wybranych polskich miastach (dane z 2017 r.).

infografika-ceny-wody-w-polsce-wodkany-blog_netMiasta z ponad 300 000 mieszkańców

Najniższe średnie ceny wody i ścieków
(ceny netto):

●     Lublin – 8,25 zł
●     Łódź – 9,33 zł
●     Kraków – 9,40 zł
●     Bydgoszcz – 9,65 zł
●     Gdańsk – 9,81 zł
Najwyższe średnie ceny wody i ścieków
(ceny netto):
●     Katowice – 13,07 zł
●     Warszawa – 10,62 zł
●     Poznań – 10,46 zł
●     Szczecin – 10,27 zł
●     Wrocław – 9,99 zł

Różnica między najwyższą a najniższą średnią ceną wody i ścieków to 4,82 zł.

Miasta w przedziale 100 000 – 300 000 mieszkańców

Najniższe średnie ceny wody i ścieków
(ceny netto):
●     Białystok – 6,61 zł
●     Elbląg – 7,51 zł
●     Rzeszów – 7,77 zł
●     Koszalin – 7,91 zł
●     Toruń – 8,04 zł
Najwyższe średnie ceny wody i ścieków
(ceny netto):
●     Dąbrowa Górnicza – 16,65 zł
●     Rybnik – 13,62 zł
●     Wałbrzych – 13,39 zł
●     Chorzów – 13,36 zł
●     Zabrze – 13,34 zł

Różnica między najwyższą a najniższą średnią ceną wody i ścieków to 10,04 zł.

Miasta w przedziale 50 000 – 100 000 mieszkańców

Najniższe średnie ceny wody i ścieków
(ceny netto):
●     Zamość – 6,40 zł
●     Suwałki – 6,92 zł
●     Słupsk – 7,29 zł
●     Grudziądz – 7,54 zł
●     Biała Podlaska – 7,58 zł
Najwyższe średnie ceny wody i ścieków
(ceny netto):
●     Mysłowice – 16,67 zł
●     Tarnowskie Góry – 16,23 zł
●     Nowy Sącz – 14,71 zł
●     Będzin – 13,76 zł
●     Piekary Śląskie – 13,36 zł

Różnica między najwyższą a najniższą średnią ceną wody i ścieków to 10,27 zł.

Biorąc pod uwagę województwa, przedstawiamy 5 z najniższą i najwyższą średnią statystyczną cen (netto) wody i ścieków dla gospodarstw domowych (dane z 2017 roku).

Najniższa średnia statystyczna cen (netto) wody i ścieków dla gospodarstw domowych:
●     podlaskie – 8,41 zł
●     lubelskie – 8,49 zł
●     lubuskie – 8,58 zł
●     kujawsko-pomorskie – 8,73 zł
●     pomorskie – 9,09 zł
Najwyższa średnia statystyczna cen (netto) wody i ścieków dla gospodarstw domowych:
●     dolnośląskie – 13,26 zł
●     zachodniopomorskie – 13,15 zł
●     śląskie – 12,74 zł
●     małopolskie – 12,70 zł
●     podkarpackie – 10,27 zł

Różnica między najwyższą a najniższą średnią statystyczną cen netto wody i ścieków dla gospodarstw domowych wynosi 4,85 zł.