Technologie w oczyszczaniu ścieków komunalnych i zagospodarowania osadów ściekowych nieustannie się rozwijają. Spowodowane jest to coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia i środowiska, a także pojawianiem się nowych zagrożeń, np. wysokich stężeń hormonów i antybiotyków w ściekach.

Naukowcy wymyślają, a przemysł wdraża coraz nowocześniejsze technologie i urządzenia. Organizowane przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki konferencje z cyklu Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów już od wielu lat pomagają eksploatatorom zapoznawać się z najnowszymi technologiami poprzez bezpośredni kontakt z ich twórcami. W trzeciej,  praktycznej części konferencji uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego i odwiedzą Oczyszczalnię Ścieków „Warta”.

Sponsorem głównym konferencji jest przedsiębiorstwo EkoWodrol Sp. z o.o.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

  • Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie,
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej,
  • Prezydent Miasta Częstochowa,
  • PZITS Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Częstochowa.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 października bieżącego roku w Częstochowie w hotelu Scout.

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do 16 września.
Po więcej szczegółowych informacji kliknij tutaj.

Rate this post
0 0 votes
Article Rating