Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków są nieustannie rozbudowywane, modernizowane lub od podstaw budowane.
W każdym z tych przypadków niezmiernie ważnym jest, aby zostały one dobrze zaprojektowane, wybudowane, a później eksploatowane.

Organizowana przez Wydawnictwo Seidel-Przywecki konferencja Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach rozproszonych, skierowana jest przede wszystkim do podmiotów odpowiedzialnych lub mających związek z wyżej wymienionymi działaniami: przedsiębiorstw wodociągowych i komunalnych eksploatujących systemu kanalizacyjne, biur projektowych, producentów urządzeń, a także urzędów administracji publicznej z zakresu ochrony środowiska.

Tematyka nakierowana na infrastrukturę na terenach o zabudowie rozproszonej, których specyfika wymaga szczególnych rozwiązań umożliwi uczestnikom zagłębienie się w praktyczne aspekty doboru, projektowania i eksploatacji różnych systemów kanalizacyjnych oraz technologii oczyszczania ścieków sprawdzających się w trudnych warunkach.

To doskonała okazja, by wziąć udział w wizycie studyjnej i zapoznać się z doświadczeniami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rabce-Zdroju.

Konferencja organizowana jest 3-4 września w Rabce Zdroju.
Sponsorem platynowym konferencji jest przedsiębiorstwo EkoWodrol Sp. z o.o., a patronat nad wydarzeniem objęli Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego, Stowarzyszenie Forum Wodociągów Galicyjskich.

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do dnia 15 sierpnia.

Więcej informacji oraz szczegółowy plan konferencji znajduje się na stronie Wydawnictwa Seidel-Przywecki.