Już po raz 13. ABRYS organizuje konferencję Metody zagospodarowania osadów ściekowych.

Powstawanie, przetwarzanie i właściwości osadów ściekowych, a przede wszystkim ich zagospodarowanie, od wielu lat są tematem dyskusji wśród przedstawicieli branży wodno-kanalizacyjnej.

Wzrost ilości osadów ściekowych jest bezpośrednio spowodowany zwiększeniem się liczby mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków, która według danych GUS w ostatnich dwudziestu latach wzrosła o niemal 50%. Ilość osadów wytworzonych w 2016 roku w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków to ponad 947 ton suchej masy.

Osad staje się coraz większym problemem, choćby ze względu na fakt obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. zakazu składowania komunalnych osadów ściekowych. Organizatorzy konferencji zaznaczają, że według danych GUS pozyskanie biogazu z oczyszczalni ścieków w 2016 roku w porównaniu do 2012 wzrosło o 51% (z 3321 do 5014 TJ). W ostatnich latach zauważalny jest także systematyczny wzrost liczby instalacji wzbogacania biogazu w Europie (co roku średnio o ponad 20%).

Osady ściekowe nie są tylko problemem. Prelegenci skupią się zatem na potencjale osadów oraz możliwościach ich zagospodarowania.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany można stwierdzić, że osady ściekowe to temat bardzo rozwojowy i istotny dla branży.
Podczas konferencji zostanie poruszona następująca tematyka

  • Ekonomia gospodarowania osadami ściekowymi w polskich realiach
  • Jak aktualne prawo stymuluje ekonomię rynku osadów ściekowych?
  • Przegląd innowacyjnych rozwiązań i technologii
  • Odzysk fosforu – innowacja zwiększająca efektywność gospodarki osadami ściekowymi
  • Rozwiązania gospodarki osadowej dla mniejszych przedsiębiorstw wod-kan
  • Fermentacja i kofermentacja osadów ściekowych
  • Termiczne przekształcanie osadów ściekowych

Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 września 2019 roku we Władysławowie i będzie okazją do dyskusji, wymiany poglądów i nawiązania kontaktów biznesowych, w szczególności podczas zaplanowanej kolacji branżowej.

Zarejestruj się już dziś: kliknij tutaj.

Więcej informacji na stronie organizatorów.