Jak co roku portal edukacyjny Perspektywy przeprowadził ranking uczelni 2017. Nas w szczególności zainteresował ranking uczelni wyższych o specjalności inżynieria środowiska. Szukasz dobrej uczelni technicznej, oferującej studia na kierunku inżynieria środowiska? A może poszukujesz absolwentów tego kierunku?

W rankingu wzięły udział 22 uczelnie akademickie (publiczne i niepubliczne), oferujące kierunek II stopnia studiów stacjonarnych inżynieria środowiska, po którym absolwent otrzymuje tytuł magister inżynier. Dodatkowym kryterium było oferowanie przynajmniej jednego kierunku studiów na poziomie doktoranckim (niekoniecznie inżynieria środowiska).

Uczelnie, które zgłosiły swój udział w tegorocznym rankingu, były oceniane na podstawie następujących kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność.

Kierunek inżynieria środowiska został wyodrębniony w rankingu uczelni wyższych dopiero w 2015 roku. Wcześniej zawierał się w rankingach typu pozostałe kierunki techniczne. Cieszy fakt, że kierunek ten doczekał się indywidualnej oceny. Może to świadczyć o rosnącym zainteresowaniu inżynierią środowiska wśród potencjalnych studentów.

ranking uczelni wyższychJeszcze w 2015 roku w rankingu Perspektywy brały udział uczelnie bez podziału na wydziały. Zmieniono to rok później, co spowodowało, że dany kierunek, który jest proponowany na różnych wydziałach jednej uczelni może być oceniany w jednym rankingu. Tak na przykład stało się w tym roku. 22 uczelnie uplasowały się na 25 miejscach, ponieważ aż trzy wydziały Akademii Górniczo-Hutniczej znalazły się na 4., 5. i 6. miejscu oraz dwa wydziały Politechniki Łódzkiej na 10. i 11. miejscu. W zeszłym roku w rankingu oceniono 30 uczelni.

ranking uczelni wyższych

Jak pokazuje ranking uczelni wyższych, w pierwszej trójce znalazły się:

  1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – już drugi raz z rzędu zajmuje 1. miejsce
  2. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska – która powróciła na 2. miejsce ze spadku na 4. miejsce w 2016 roku
  3. Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska – w 2015 roku zajmowała 1. miejsce, a rok później 2.

Studiowałeś inżynierię środowiska na którejś z uczelni rankingu Perspektywy 2017? Napisz do nas wiadomość i podziel się swoimi doświadczeniami (klik).

5/5 - (1 vote)
0 0 votes
Article Rating