Zasoby wody w znacznej części pokrywają Ziemię .Hydrosfera, będąca powłoką ziemską, składa się z wód powierzchniowych – oceanów, mórz, rzek, jezior, bagien – oraz z wód podziemnych, z opadów atmosferycznych i lodowców. Największą część hydrosfery stanowią oceany, przez co Ziemia jest nazywana “Błękitną Planetą”.

Wydawałoby się, że wody na świecie mamy pod dostatkiem. Szczególnie w krajach, gdzie woda jest ogólnie dostępna, problem deficytu wody wydaje się być niezauważalny. Odkręcamy kran – leci woda, w sklepach na półkach – stoi woda. Mamy ją na wyciągnięcie ręki w nieograniczonych ilościach. Błąd. Oto fakty na temat stanu wody na świecie.

 • na świecie przeważają wody słone:
  • morza i oceany – 96,5%
  • wody podziemne- 1,7%
  • lodowce -1,7%
  • rzeki i jeziora- 0,0132%
  • atmosfera – 0,001%
 • woda słodka stanowi 2,5% zasobów wodnych Ziemi i jest zgromadzona w wodach powierzchniowych i podziemnych, z tego tylko 1% jest zdatny do picia
 • 40% obszarów na powierzchni Ziemi ma utrudniony dostęp do wody pitnej – pustynie i tereny suche
 • 2,1 mld osób na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej
 • w Europie ponad 100 mln nie ma dostępu do czystej wody pitnej
 • stan wód na świecie pogarsza się w związku z urbanizacją, rozwojem przemysłu i rolnictwa, wzrostem liczby ludności
 • zapotrzebowanie na wodę pitną wzrośnie o 55% do 2050 roku

Jak na tle świata wygląda sytuacja Polski? Jak się okazuje, jesteśmy w grupie państw, którym grozi deficyt wody.

 • 97% wody pochodzi z opadów atmosferycznych
 • 3% wody dostarczane jest z zagranicy
 • roczny przychód wody wynosi 192 mld m3
 • roczny rozchód wody wynosi 192 mln m3
 • wody powierzchniowe dzielą się na trzy klasy czystości:
  • pierwsza – 1% skażenia to wody zdatne do picia
  • druga – 6% skażenia to wody wykorzystywane w rekreacji i hodowli zwierząt
  • trzecia – 33% skażenia to wody wykorzystywane w przemyśle i nawadnianiu pól
  • wody o wskaźniku 60% skażenia są wodami pozaklasowymi
 • zaledwie 1,8% rzek posiada wodę klasy pierwszej
 • prawie 31% rzek posiada wody pozaklasowe
 • polskie jeziora w większości posiadają wody drugiej i trzeciej klasy
 • źródła zasobów wodnych:
  • wody mineralne
  • wody jezior
  • wody rzek

Zobacz „Czy wiesz, jakie jest zużycie wody w Polsce? [infografika]” i dowiedz się, na co Polacy zużywają najwięcej wody.

Choć zasoby wody na świecie i w Polsce wydają się być duże, to sytuacja nie jest dobra. Zależność od klimatu, ograniczona ilość wody pitnej i wzrastające zanieczyszczenie wód zagrażają dostępności wody w przyszłości i sprawiają, że cena za nią już dziś jest wysoka. Stan gospodarki wodnej bije na alarm, uświadamiając zarazem znaczenie edukacji społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska.